Plošča A
0.0 PLOŠČAINDUSTRIJSKE PROIZVODNJE

foto: plošča A_27.05.2018_arhiv Kolektivno telo1.0 PLOŠČA PO 1. POSEGU

kosovnica
foto: plošča A1, A2, A3, A4 po I. (so)uporabi
2.0 PLOŠČA PO 2. POSEGU

kosovnica
foto: plošča A11, A12, A13, A14, A15, A16, A2, A3, A4 po III. (so)uporabi