Souporaba 1

BRALNE LUPINICE

Bralnik v parku Tivoli

BRALNIKI – TEHNIČNI OPIS

Prva delavnica pomeni prvi poseg v proizvodnje dimenzije lesenih plošč. Kot iniciatorji projekta smo se odločili, da prevzamemo aktivno vlogo v projektu. 
Razvili smo sistem bralnih lupinic, ki dajejo uporabniku (bralcu) zavetje pred neželjenimi zunanjimi vplivi (hrup ceste, hrup in pogledi mimoidočih). S svojimi dimenzijami, dinamiko možne uporabe in satelitsko postavitvijo v prostor smo želeli objekte približati predvsem mlajši populaciji. En bralnik smo postavili na dvorišču pred Vodnikovo domačijo, preostala bralnika pa smo postavili v parku Tivoli ob čolnarni.
Lupinice skušajo zadostiti primarni funkciji zaščite pred hrupom z zagotovitvijo notranjega sedišča. Bralniki preizprašujejo zakonodajne omejitve z izvenstandardnimi vstopi v objekt in v nedokončanosti puščajo potencial za otrokovo domišljijo uporabe.

TEHNIČNI PODATKI: 

Začasni objekti: 3 X bralnik (205cm/200cm/200cm) 
Lokacije: Dvorišče pred Vodnikovo domačijo, Park Tivoli 
Čas trajanja: junij – avgust 2018 

Kot prvi uporabniki plošč smo lahko posegali v maksimalno proizvodno dimenzijo plošč (2050 x 5000 mm). V plošče smo poskušali posegati minimalno,  vendar ne na račun uporabnosti objektov, ki smo jih snovali. Plošče smo razrezali s tremi prečnimi rezi. Z vsake plošče smo dobili po dva kosa (2050 x 2000) ter en ostanek (2050 x 1000). Nekaj ostankov smo na to še z enim prečnim rezom razdelili na dva kosa. Naši posegi so se po razrezu razširili le še na izvrtine za vijake s katerimi smo spajali plošče. Na plošče ni smo nanašali nobenih zašitnih premazov.