Souporaba 7

MESTO KNJIGE 2022

TEHNIČNI OPIS

Začasni objekti: klop, klop
Lokacija: Društvo humanistov Goriške, Nova Gorica
Čas trajanja: 29. 8. 2022 – 3. 9. 2022