Souporaba 3

SKAVTSKO SREČANJE 2019

Pult s poličniki

SKAVTSKA SOBA TEHNIČNI OPIS

TEHNIČNI PODATKI: 
Začasni objekti: miza s poličnikom, lupinica1, lupinica2, klopca1, klopca2
Lokacije: Želodnik
Čas trajanja: 5. 8. 2019 – 11. 8. 2019