Arhiv napak

P.S: Arhiv napak je namenjen kot študijski material. Protagonisti imajo vso imuniteto in se v duhu projekta trudimo, da ostanejo anonimni:).

N1 _ PLOŠČA B2 – RAZLIČNA PATINA PLOŠČ (napaka v sistemu)

Pri 1. (so)uporabi je bil na zunanjo stran bralne lupinice izveden simbol s črnim trakom za povijanje hokejskih palic. Po nekajmesečni izpostavljenosti lesenih plošč zunanjim vplivom je prišlo do razlike v patini plošč. Simbol je tako tudi po (so)uporabi izrazit. Problem je formalen in zgolj estetski. Ali to predstavlja težavo, je stvar nadaljnjih (so)uporabnikov. Možni načini odprave so brušenje, barvanje, uporaba dodatne obloge, … 

vir: Arhiv Kolektivno telo, simbol na bralni lupinici v Tivoliju.

N2 _ PLOŠČA A1/G2/… – NENATANČEN RAZREZ (napaka v sistemu)

Pri 3. (so)uporabi se pojavi napaka kot nenatančen razrez plošč. Pokaže se, da je v teoriji z računalniškim programom mogoče zarisati neskončno natančno črto, praksa na terenu pa nam kaže, da razrez brez napake ni mogoč. Ne glede na to, ali je razrez voden računalniško ali pa ročno, prihaja do nepravilnosti. Nepravilnost pa za nas postane problem, ko je dovolj moteča, da jo zaznamo oz. da celo ovira nadaljnji proces dela.

Napaka v sistemu je posledica pomanjkanja primerne opreme. Manjko primerne opreme bi lahko ublažilo mizarsko znanje, s katerim bi se lahko napaka bistveno zmanjšala. V našem primeru je šlo za seštevek pomanjkanja opreme in strokovnega znanja, vendar nepravilnost kljub vsemu ne ogroža samega sistema. Napaka predvideva dodatno delo za naslednjega uporabnika, saj je skoraj gotovo tako velika, da je moteča. Pred novo uporabo je potrebno ploščo obrezati.

vir: Arhiv Kolektivno telo, Razrez plošč z obodno žago.

Na plošči G23 je že bila odpravljena napaka, kar je pomenilo dodatno delo. Pri odpravljanju napake na plošči G23 je bilo odvzetih dodatnih 10 mm plošče. S prvotnih š = 50 cm je bila plošča zožena na š = 49 cm. Nova uporaba je predvidevala kvadratni razrez, kar je vodilo v ostanek G2317.

vir: Arhiv Kolektivno telo, Dokumentacija nepravilnosti razreza in odprava napake z odvzemom materiala.

N3 _ PLOŠČA G2317 – OSTANEK (napaka v sistemu)

Pri 4. souporabi je bil rezultat razreza ostanek G2317. Pri razrezih je skoraj neizogibno, da se pojavijo kosi, ki imajo izrazito zmanjšano uporabno funkcijo. Plošča G2317 je produkt predhodne napake (glej prejšnjo napako)in odločitve pri odpravljanju napake. Po odpravljanju napake je bila plošča širine 49 cm. Nova uporaba je predvidevala kvadratni razrez plošč 25 x 25 cm, zaradi predhodne napake se je razrez prilagodil na 24 x 24 cm. Potrebno je upoštevati še odvzeti material za širino šine pri razrezu (vsak rez 3 mm). Iz tega sledi, da prva napaka v sistemu drastično poveča možnost nadaljnjih napak.Prav tako se pojavi dilema, kje določiti mejo med še funkcionalnim kosom in ostankom.

N4 _ PLOŠČA F31 – IZGUBA KOSA (napaka v sistemu)

Izguba plošče F31 ne predstavlja večjega vpliva na sistem, saj je šlo za ostanek pri razrezu plošče F3. Izguba dela (plošče) pomeni nepopravljivo napako v sistemu, ki pa ne ogroža obstoja sistema.

…arhiv ima odprt konec…