Plošča F

0.0 PLOŠČA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE

foto: plošča F_27.05.2018_arhiv Kolektivno telo1.0 PLOŠČA PO 1. POSEGU

kosovnica
foto: plošča F1, F2, F3, po I. (so)uporabi2.0 PLOŠČA PO 2. POSEGU

Ploščani bila ponovno uporabljena. Dodatnih posegov ni bilo.

3.0 PLOŠČA PO 3. POSEGU

kosovnica
foto: plošča F11, F12, F13, F14, F2, F31, F32, F33 po III. (so)uporabi

4.0 PLOŠČA PO 4. POSEGU

Plošča ni bila ponovno uporabljena. Dodatnih posegov ni bilo.