Spletno mesto je arhiv geneze materiala. 7 lesenih plošč – 7 objektov opazovanja v sebi nosi informacijo/zapis o subjektu. Pri tem je uporabljena metoda mapiranja kot osnovni princip arhiviranja. Z raziskavami vseh mogočih medpovezav se bomo od objekta večkrat oddaljili, vendar se bomo vedno znova vračali k trdnemu izvoru informacije – materialu. Projekt je “sociološko” – arhitekturni eksperiment, ki se postavlja v polje bazičnih raziskav.Skozi celotni projekt 7 lesenih plošč predstavlja konstanto, vsi akterji, ki na material vplivajo (graditelji, uporabniki) pa predstavljajo spremenljivko. Udeleženci na material vplivajo, ga spreminjajo, transformirajo, vendar je njihov čas omejen na obdobje izvedbe ene delavnice. S tem projekt prestopa meje posameznika oz. majhne skupine ljudi in se podaja v raziskavo družbe, produkcijskih procesov, mehanologije.

https://00487c.kolektivnotelo.eu/slike/plosca_A.gif